حمیدرضا طغیانی خوراسگانی

کارشناس تغذیه


ساعات پذیریش

نشانی ایمیل

برگزاري كلاس اآموزش تغذي

دعوت به همکاری

ارزش غذائی


مقالات


جدول مقدار سدیم .پتاسیم.فاساسنامه انجمن حمایت از نقش تغذیه در پیشگیری از مقالاتارزش غذائیصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرخطر قرصهاي لاغريتغذیه و فشارخونتعریف و علایم افزایش فشاکارگاه آموزش شهر خوانسارسوالات همایش شهر چمگردانتداخل دارو با کلسیمتداخل دارو و غذاگوجه فرنگی ـ 1گوجه فرنگي ـ 2ویتامین ب 12تغذیه در بیماری نقرسدریافت مازاد مکملها