حمیدرضا طغیانی خوراسگانی

کارشناس تغذیه


ساعات پذیریش

نشانی ایمیل

برگزاري كلاس اآموزش تغذي

دعوت به همکاری

ارزش غذائی


مقالات


خطر قرصهاي لاغريتغذیه و فشارخونتعریف و علایم افزایش فشاکارگاه آموزش شهر خوانسارسوالات همایش شهر چمگردانتداخل دارو با کلسیمتداخل دارو و غذاگوجه فرنگی ـ 1گوجه فرنگي ـ 2ویتامین ب 12تغذیه در بیماری نقرسدریافت مازاد مکملهاجدول مقدار سدیم .پتاسیم.فاساسنامه انجمن حمایت از نقش تغذیه در پیشگیری از مقالاتارزش غذائیصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر